Partnere

Gate 21

Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der vil den grønne omstilling.

Deres afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet. Gate21 udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds.

Det er deres ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling.

Om samarbejdet udtaler Poul Erik Lauridsen, Direktør i Gate 21

”Jeg byder Zupelux velkommen i Gate 21 og ser frem til et innovativt samarbejde, hvor Zupelux’ nye forretningsmodeller og ikke mindst viden om opmåling og dimensionering af lysrenovation i SMV’er bliver et værdifuldt bidrag til Gate 21’s arbejde med at fremme energibesparelser. Jeg er overbevist om, at såvel Zupelux som Gate 21’s partnerkreds vil få stor glæde af partnerskabet.”