Lomborg Efterskole

15. February 2016 Efterskole

Jan Christensen har sammen med Zupelux foretaget opmålinger samt optællinger på skolen, samt drøftet de forskellige løsninger der var for de respektive rum og funktion i disse. Lomborg Idræts efterskole, har lagt vægt på et højt niveau af belysning, der skal være med til at øge ”produktiviteten” i såvel klasserne med faglig undervisning, men også i de fælles områder og værelser som eleverne opholder sig i meget af tiden, når de færdes inden døre. Dette er i tråd med den nyeste forskning, der viser at den unikke farvesammensætning i LED belysning af høj kvalitet er med til at øge even til at fokusere i klasselokalerne.

Produkterne og den samlede løsning giver skolen en besparelse på deres lys elforbrug på mindst 50%, og løsningen skolen valgte vil komme de mange kommende generationer af idrætsskole elever til gode.